Schultag thematisch

U svim objektima naše škole održan je malo drugačiji nastavni dan, koji je bio posvećen Međunarodnom danu dece koji se obležava svake godine - 20. novembra. Interdisciplinarnim pristupom nastavi povezali smo sadržaje raznih predmeta u jednu celinu sa ciljem promocije zajedništva i podizanja svesti o dobrobiti dece širom sveta.
Učenici su sa svojim učiteljicama u Ljutovu na časovima matematike, srpskog jezika, muzičke kulture, digitalnog sveta, fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učestvovali u kvizu o poznavanju prava dece, slagali digitalnu slagalicu, izrađivali ukrase od slame, izradili plakat na temu: „Prava deteta“, kreirali novogodišnje čestitke, a sve uz radosne taktove dečijih pesama.
U Gornjem Tavankutu deca su pisala pisma prijateljstva, upoznavala se sa pravima dece na srpskom i engleskom jeziku, izrađivali „drvo prava i obaveza”, učestvovala u radionici „Internet bonton”, razvijala funkcionalno mišljenje kroz zagonetne priče Uroša Petrovića, pripremili i odglumili dramski tekst: „Savremena porodica”, zasadili drvo prijateljstva i pustili belog goluba - kao simbol mira. Na kraju su se zasladili palačinkama koje su vredni roditelji pripremili.
U školi u Donjem Tavankutu nastavnici su u okviru saradničke nastave na časovima srpskog kao nematernjeg jezika i engleskog jezika, građanskog vaspitanja, tehnike i tehnologije i srpskog kao nematernjeg jezika, biologije i istorije, engleskog jezika i matematike, fizičkog vaspitanja i fizike, kroz integrisan pristup, učenicima približili pojam Konvencije o pravima deteta, razgovarali i istakli značaj dečijih obaveza, kroz različite radionice, kvizove, slagalice, grupni rad, rad u paru, igrovne metode, metode slušanja i pevanja, metode demonstracije…
Cilj ovakvog načina rada za učenike je razvoj multidisciplinarnog načina razmišljanja i povezivanje znanja sa svakodnevnim životom, a uz ovu tematiku svakako razvijanje empatije i uvažavanje i prihvatanje različitosti. Najvažniji nam je - ipak, utisak dece da je bilo moćno i da se već raduju narednoj temi i narednom tematskom danu. Sie sehen sich die Bildergalerie an.

Schreibe einen Kommentar