Javne nabave

2023. godina

2020. godina


Električna energija

Odluka o dodjeli Ugovora - Električna energija.
Poziv za podnošenje ponuda - Električna energija.
Natječajna dokumentacija - Električna energija.

Računalna oprema i materijal

Obavijest o sklopljenom Ugovoru - Interaktivne ploče i projektor.
Odluka o izmjeni Ugovora - Interaktivne ploče i projektor.