Tolerancija

Međunarodni dan tolerancije obeležen je u školi 16. novembra, na prvom času nastave, koji bio posvećen radionicama na temu značaja toleancije među ljudima. Nakon toga su učenici uredili školski pano.
Svetski dan tolerancije obeležava se od 1995. godine kao dan kada treba da se podsetimo potrebe međusobnog poštovanja i uvažavanja bez obzira na različitosti koje postoje među ljudima.
Organizacija Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) je dala definiciju za toleranciju: Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim, i svetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi.

Ostavite odgovor