esDnevnik


Škola je, posle godinu dana probnog perioda korišćenja Elektronskog dnevnika, počela od školske 2018/19. godine da kompletnu učeničku i odenjensku evidenciju vodi isključivo u digitalnom obliku. Na ovaj način je u potpunosti zamenjen dosadašnji način ovog oblika evidencije koji se vodio na papiru, odnosno papirnim dnevnicima.
Zasada je uvid u esDnevnik, što je zvanični skraćeni naziv za Elektronski dnevnik, omogućen jedino onima koji i vode tu evidenciju - školama, odnosno nastavnicima i odgovornim licima škole.
Uvid u esDnevnik od strane roditelja i učenika se očekuje tokom školske godine.