esDnevnik


Škola je, nakon godine dana probnoga razdoblja korištenja Elektroničkoga dnevnika, počela od školske 2018./19. godine svu učeničku i razrednu evidenciju voditi isključivo u digitalnome obliku. Ovime je u potpunosti zamjenjen dosadšnji način ovoga oblika evidencije koji se vodio na papiru, odnosno papirnatim dnevnicima.


Od novembra 2018. godine i roditelji (staratelji, itd) mogu pristupiti portalu Moj esDnevnik i steći uvid u napredovanje svog deteta pregledom ocena, izostanaka, vladanja i ostalih bitnih elemenata tokom školovanja. Da bi pristupili portalu neophodno je da od odeljenskog starešine dobijete korisničko ime (username) i lozinku (password) za pristup podacima Všeg deteta.
Ovaj deo portala namenjen je, kako roditeljima, tako i učenicima.