Kutak za učenike

Dokumenti za učenike


Upute i obrasci:

Uputa za uporabu aplikacije Google učionica (Google Classroom).
Uputa za uporabu aplikacije Microsoft Teams;

Učeničke organizacije


  • Učenički parlament

Na osnovi članka 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u poslednja dva razreda osnovne škole organizira se Učenički parlament (u daljem tekstu Parlament) radi:
- davanja mišljenja i prijedloga stručnim organima, Školskomu odboru, Savjetu roditelja i ravnateljici o: pravilima ponašanja u školi, mjerama sigurnosti učenika, godišnjemu planu rada, školskome razvojnom planu, školskome programu, načinu uređivanja školskoga prostora, izboru udžbenika, slobodnim i izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanju na sportskim i drugim natjecanjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i izvan nje te drugim pitanjima značajnima za njihovo obrazovanje;
- razmatranja odnosa i suradnje učenika i nastavnika, odgojitelja ili stručnoga suradnika i atmosfere u školi;

» Pročitaj više

- obavještavanja učenika o pitanjima posebno značajnima za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkoga parlamenta;
- aktivnoga sudjelovanja u procesu planiranja razvoja škole i samovrednovanju škole;
predlaganja članova stručnoga aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.
Parlament čine po dva predstavnika svakoga razrednog odjela u školi. Članove Parlamenta biraju učenici razredne zajednice svake školske godine. Članovi Parlamenta biraju predsjednika. Parlament bira dva predstavnika učenika koji sudjeluju u radu Školskoga odbora, odnosno proširenoga saziva Školskoga odbora u skladu s člankom 57. ovoga Zakona. Program rada Parlamenta sastavni je dio Godišnjega plana rada škole.
Učenički parlamenti škola mogu se udružiti u zajednicu učeničkih parlamenata.

» Manje

Članovi učeničkog parlamenta (popis)


Učenički parlament nagradio najuzornije odeljenje škole

Predsednik Učeničkog parlamenta - Danilo Dudaš, je u saradnji sa školskim psihologom - Anamarijom Došenović, proverio stanje upisa i napomena u eDnevniku, te zajedno sa direktoricom - Stanislavom Stantić Prćić, koordinatorkom - Iboljom Vitasović i zamenicom predsednika Učeničkog parlamenta - Antonijom Vujić obišao najuzornije i najneuzornije odeljenje škole. Kao i na polugodištu, 5.a odeljenje nije imalo nijedan upis pa su odneli ubedljivu pobedu, a oni i njihova razredna nastavnica - Nevena Baštovanović, su nagrađeni doboš-tortom i zahvalnicom.
Parlament je „nagradio” i najneuzornije odeljenje, a ovoga puta to je bio 8.a razred. Oni su za svoje ponašanje dobili ljute papričice da ih podsećaju na to da treba da se trude da budu što bolji. Pogledajte galeriju slika.


Završni sastanak Učeničkog parlamenta za školsku 2023./2024 godinu

Devetim sastankom, po redu, završeni su sastanci za ovu školsku godinu.
Na ovom sastanku su, pored članova Učeničkog parlamenta, bile prisutne: Dragana Miranović - psiholog, Ibolja Vitasović - koordinatorica, Nevena Ivić i Ivana Horvat - nastavnice i Stanislava Stantić Prćić - ravnateljica. Ovim, posljednjim, sastankom završena je jedna uspješna školska godina u radu parlamenta. U školi su se organizirale sljedeće aktivnosti: zabava za Valentinovo, proljetna zabava „Djeca cvijeća”, Dan očeva, Međunarodni dan žena, kviz o bontonu, Svjetski Dan Knjige, Dječji tjedan, nagrađivanje najuzornijeg razrednog odjela, Dan ružičastih majica, Dan veselih papuča i slično.
Danilo Dudaš, predsjednik Učeničkog parlamenta sastanak je završio riječima: „Trudio sam se svojim zalaganjem doprinijeti uspješnom radu Učeničkog parlamenta u ovoj školskoj godini i nadam se da će budući naraštaji nastaviti moj primjer“.

Prijevod: Ivan Mikulić


Aktivnosti Učeničkog parlamenta

- Podrška djeci oboljeloj od raka;
- Slatke i ljute bombone;
- Slatkiš za osmijeh 2022;
- Slatkiš za osmijeh 2020;
- Slatkiš za osmijeh 2019;
- Slatkiš za osmijeh 2018.

Likovni i fotografski natječaj

Na inicijativu Učeničkog parlamenta škole organiziramo nagradni likovni i fotografski natječaj pod nazivom Koliko poznaješ bonton? namijenjen učenicima nižih i viših odjela škole. Cilj natječaja jeste stjecanje novih i proširivanje postojećih znanja o pravilima lijepog ponašanja.
Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2024. godine, a pristigle radove vrednovat će stručno povjerenstvo. Bit će nagrađena po tri najbolja likovna i fotografska rada u kategorijama: mlađi osnovnoškolski uzrast i stariji osnovnoškolski uzrast.
Nagrade će autorima biti uručene na prigodnoj svečanosti 7. lipnja 2024. godine.
Upute za slanje radova:
Likovne radove potrebno je dostaviti na adresu škole sa naznakom: Za natječaj „Koliko poznaješ bonton?”, a fotografski radovi šalju se na adresu elektroničke pošte: info@osmgubec.edu.rs, a svaki rad obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:
- ime i prezime autora;
- razred;
- ime i kontakt podatke učitelja (telefon, e-mail adresa).
Svaki učenik na konkursu može sudjelovati s jednim likovnim radom i jednom fotografijom.
Škola zadržava pravo objavljivanja i zadržavanja radova.

Kviz o bontonu

Na inicijativu Učeničkog parlamenta, organiziran je Prvi likovni i fotografski natječaj „Koliko poznaješ bonton?”, u okviru kojeg je u atriju škole održan i kviz. Ravnateljica škole - Stanislava Stantić Prćić, tom je prilikom pozdravila prisutne: goste iz OŠ „Rudeš” iz Zagreba, kuma škole - Slobodana Miloševa, ali i sve naše učenike i zaposlene.
Na natječaju su sudjelovali učenici naše škole, a stigao je veliki broj kreativnih radova. Rezultate natječaja možete pogledati u priloženoj tabeli.
Iako dijete osnove bontona uči u obitelji, u školi i u kontaktu s drugim ljudima se usavršava. Predsjednik Učeničkog parlamenta i organizator kviza - Danilo Dudaš na ovaj je način želio potaknuti naše đake da se ljepše i kulturnije ponašaju. Na samom kraju uručio je zahvalnice svim zaposlenima koji su mu pomogli u organizaciji i ostvarenju kviza. Rezultati natječaja

Prijevod: Ivan Mikulić


  • Vršnjački tim

Vršnjački tim čine učenici od petoga do osmoga razreda. Tim se sastoji od po jednoga do dva predstavnika svakoga razrednoga odjela. Članovi su Vršnjačkoga tima učenici koji vole timski rad, komunikativni su, kreativni, tolerantni, uspješno rješavaju konfliktne situacije, stvaraju pozitivnu atmosferu u svojim razrednim odjelima. Vrlo je važno da odabrani učenici predstavljaju „osobe od povjerenja“ u razrednim odjelima, zato je važno da sami učenici imaju presudnu ulogu u izboru predstavnika.
Ciljevi: širenje asertivnoga načina komunikacije (iskazivanje misli, osjećaja i uvjerenja na direktan, iskren i socijalno prihvatljiv način uz uvažavanje prava drugih ljudi), tolerancije, humanih vrijednosti, prevencija nasilja, kao i razvijanje prijateljstva, poštovanja i empatije, timskoga duha, osjećaja zajedništva, ali i jačanje kritičnosti i suprotstavljanje pošastima današnjice.

» Pročitaj više

Cilj je rada Vršnjačkoga tima aktivno sudjelovanje učenika u aktivnostima, radionicama, zadatcima kojima stječu znanja, iskustva i vještine nužne za iniciranje i aktivno sudjelovanje u smanjenju nasilja u školi. Sudjelovanjem u timu, učenici su motivirani baviti se gorućim pitanjem, a to je nasilje, u školi. Dugoročno, korist je višestruka jer učenik osjeća da je važna i korisna karika zajednice, da svojim zalagenjem mijenja stvari nabolje, doprinosi kolektivu, razvija se slobodno i kreativno.
Zadatak je Vršnjačkoga tima da se nizom aktivnosti tijekom školske godine zalaže za promociju, vrednovanje i usvajanje životnih vrijednosti: prijateljstva, požrtvovanja, tolerancije, nenasilnih oblika komunikacije, humanosti. Zadatak je mentora pratiti rad tima, provoditi sve planirane aktivnosti, osposobiti i pripremiti učenike za samostalno sudjelovanje u okviru tima i poticati učenike na širenje pozitivne radne atmosfere u svome razrednom odjelu.

» Manje

Članovi vršnjačkog tima (popis)