Kutak za učenike

Dokumenti za učenike


Upute i obrasci:

Uputa za uporabu aplikacije Google učionica (Google Classroom).
Uputa za uporabu aplikacije Microsoft Teams;

Učeničke organizacije


  • Učenički parlament

Na osnovi članka 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u poslednja dva razreda osnovne škole organizira se Učenički parlament (u daljem tekstu Parlament) radi:
- davanja mišljenja i prijedloga stručnim organima, Školskomu odboru, Savjetu roditelja i ravnateljici o: pravilima ponašanja u školi, mjerama sigurnosti učenika, godišnjemu planu rada, školskome razvojnom planu, školskome programu, načinu uređivanja školskoga prostora, izboru udžbenika, slobodnim i izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanju na sportskim i drugim natjecanjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i izvan nje te drugim pitanjima značajnima za njihovo obrazovanje;
- razmatranja odnosa i suradnje učenika i nastavnika, odgojitelja ili stručnoga suradnika i atmosfere u školi;

» Pročitaj više

- obavještavanja učenika o pitanjima posebno značajnima za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkoga parlamenta;
- aktivnoga sudjelovanja u procesu planiranja razvoja škole i samovrednovanju škole;
predlaganja članova stručnoga aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.
Parlament čine po dva predstavnika svakoga razrednog odjela u školi. Članove Parlamenta biraju učenici razredne zajednice svake školske godine. Članovi Parlamenta biraju predsjednika. Parlament bira dva predstavnika učenika koji sudjeluju u radu Školskoga odbora, odnosno proširenoga saziva Školskoga odbora u skladu s člankom 57. ovoga Zakona. Program rada Parlamenta sastavni je dio Godišnjega plana rada škole.
Učenički parlamenti škola mogu se udružiti u zajednicu učeničkih parlamenata.

» Manje

Članovi učeničkog parlamenta (popis)

Aktivnosti Učeničkog parlamenta

- Podrška djeci oboljeloj od raka;
- Slatke i ljute bombone;
- Slatkiš za osmijeh 2022;
- Slatkiš za osmijeh 2020;
- Slatkiš za osmijeh 2019;
- Slatkiš za osmijeh 2018.


  • Vršnjački tim

Vršnjački tim čine učenici od petoga do osmoga razreda. Tim se sastoji od po jednoga do dva predstavnika svakoga razrednoga odjela. Članovi su Vršnjačkoga tima učenici koji vole timski rad, komunikativni su, kreativni, tolerantni, uspješno rješavaju konfliktne situacije, stvaraju pozitivnu atmosferu u svojim razrednim odjelima. Vrlo je važno da odabrani učenici predstavljaju „osobe od povjerenja“ u razrednim odjelima, zato je važno da sami učenici imaju presudnu ulogu u izboru predstavnika.
Ciljevi: širenje asertivnoga načina komunikacije (iskazivanje misli, osjećaja i uvjerenja na direktan, iskren i socijalno prihvatljiv način uz uvažavanje prava drugih ljudi), tolerancije, humanih vrijednosti, prevencija nasilja, kao i razvijanje prijateljstva, poštovanja i empatije, timskoga duha, osjećaja zajedništva, ali i jačanje kritičnosti i suprotstavljanje pošastima današnjice.

» Pročitaj više

Cilj je rada Vršnjačkoga tima aktivno sudjelovanje učenika u aktivnostima, radionicama, zadatcima kojima stječu znanja, iskustva i vještine nužne za iniciranje i aktivno sudjelovanje u smanjenju nasilja u školi. Sudjelovanjem u timu, učenici su motivirani baviti se gorućim pitanjem, a to je nasilje, u školi. Dugoročno, korist je višestruka jer učenik osjeća da je važna i korisna karika zajednice, da svojim zalagenjem mijenja stvari nabolje, doprinosi kolektivu, razvija se slobodno i kreativno.
Zadatak je Vršnjačkoga tima da se nizom aktivnosti tijekom školske godine zalaže za promociju, vrednovanje i usvajanje životnih vrijednosti: prijateljstva, požrtvovanja, tolerancije, nenasilnih oblika komunikacije, humanosti. Zadatak je mentora pratiti rad tima, provoditi sve planirane aktivnosti, osposobiti i pripremiti učenike za samostalno sudjelovanje u okviru tima i poticati učenike na širenje pozitivne radne atmosfere u svome razrednom odjelu.

» Manje

Članovi vršnjačkog tima (popis)