Organi škole


Školski odbor

 • Milojević, Branka - Predstavnica roditelja
  - Predsјednica Školskog odbora
 • Pokornić, Slavica - Predstavnica zaposlenika
  - Zamenica predsjednice Školskog odbora
 • Dulić, Ivica - Predstavnik roditelja
 • Stanković, Andreja - Predstavnica roditelja
 • Marijanušić, Ružica - Predstavnca zaposlenika
 • Tanović, Zorica - Predstavnik zaposlenika
 • Hajdu, Zoltan - Predstavnik lokalne samouprave
 • Kopunović, Dragan - Predstavnik lokalne samouprave
 • Nemet, Stevan - Predstavnik lokalne samouprave

Ravnateljica škole

 • Stanislava Stantić Prćić

Savjet roditelja

Redni broj Odjel Zastupnik/ca Zamjenik/ca
1. 1.b Dijana Rudić Vranić Mirjana Iršević
2. 1.c Ivana Vukmanov Šimokov Katica Stantić
3. 1.d i 3.d Ljubica Vacić Sanela Orčić
4. 2.b Marijana Horvatović Jasna Šarčević
5. 2.c i 4.c Saša Dimitrijević Jelena Gazibar
6. 2.d Dijana Muranji Tanja Landeka
7. 3.b Marina Mamužić Nataša Boroš
8. 3.c Sandra Majeroš Slađana Galić
9. 4.a Marica Skenderović Svetlana Skenderović
10. 4.b Mirjana Rudinski Mirjana Stipić
11. 4.d Jasmina Cvijanov Natalija Horvat
12. 5.a Dijana Šegina Marijana Vajhand
13. 6.a Zorica Glavaš Dajana Suknović
14. 6.b Jasna Skenderović Ruža Skenderović
15. 7.a Ljubica Vuković Dulić Jasmina Vuković
16. 7.b Vesna Nimčević Božana Stantić
17. 8.a Ankica Vuković Mirjana Vuković
18. 8.b Jasna Čupak Dijana Benedek
19. 8.c Julijana Pašić Sandra Berberović

Sindikalna organizacija

 • Slavko Bemčik - Predsjednik sindikalne organizacije