Organi škole


Školski odbor

 • Milojević, Branka - Predstavnica roditelja
  - Predsјednica Školskog odbora
 • Pokornić, Slavica - Predstavnica zaposlenika
  - Zamenica predsjednice Školskog odbora
 • Dulić, Ivica - Predstavnik roditelja
 • Stanković, Andreja - Predstavnica roditelja
 • Marijanušić, Ružica - Predstavnca zaposlenika
 • Tanović, Zorica - Predstavnik zaposlenika
 • Hajdu, Zoltan - Predstavnik lokalne samouprave
 • Kopunović, Dragan - Predstavnik lokalne samouprave
 • Nemet, Stevan - Predstavnik lokalne samouprave

Ravnateljica škole

 • Stanislava Stantić Prćić

Savjet roditelja

Redni broj
Оdjel Predstavnik/ca Zamjenik/ca
1. 1.b Maja Nimčević Jasna Gurinović
2. 1.c i 3.c Saša Dimitrijević Jelena Gazibar
3. 1.d Dijana Muranji Tanja Landeka
4. 2.b Dijana jakovčević Aleksandra Katrinka
5. 2.c Ivana Vukmanov Šimokov Sandra Majeroš
6. 3.a i 4.a Marica Skenderović Svetlana Skenderović
7. 3.b Mirjana Rudinski Mirjana Stipić
8. 3.d Natalija Horvat Jasmina Cvijanov
9. 4.b Margareta Prćić Vesna Horvat
10. 2.d i 4.d Mirjana Kovačević Milena Predojević
11. 4.c Marijana Vajhand Vesna Lacković
12. 5.a Zorica Glavaš Dejana Suknović
13. 5.b Ruža Skenderović Jasna Skenderović
14. 6.a Jasmina Vuković Ljubica Vuković Dulić
15. 6.b Marijan Davčik Stevan Kinčeš
16. 7.a Ankica Vuković Mirjana Vuković
17. 7.b Jasna Čupak Dijana Benedek
18. 7.c Julijana Pašić Igor Vuković
19. 8.a Sevleta Gadžur Branka Vujić
20. 8.b Ljubica Čupak Slavica Rudić
21. 8.c Giza Tikvicki Petar Nađ

Sindikalna organizacija

 • Lučić Antun - Predsjednik sindikalne organizacije