Završni ispit

Podijeli sa prijateljima

Vodič za upis u srednju školu


Upis učenika u srednje škole za školsku 2019./20. godinu

Pravilnik o upisu u srednju školu za školsku 2019./20. godinu
Natječaj za upis u srednje škole za školsku 2019./20. godinu
(Škole u Subotici i Bačkoj Topoli na stranicama su od 332. do 391.)
Dodatak natječaju za upis u srednje škole za školsku godinu 2019/20. godinu
Kalendar upisa u srednje škole za školsku 2019./20. godinu

Sve dodatne informacije vezane za upis učenika u srednje škole, za školsku 2019./20. godinu, pronaći ćete i na ovoj adresi.


Rješenja testova Završnog ispita (upute za bodovanje i ocjenjivanje) iz:

Materinski jezik - srpski
Materinski jezik - hrvatski
Matematika
Kombinirani test


Tko može upisati srednju školu?

Svi učenici koji završe osnovnu školu i polože završni ispit mogu nastaviti školovanje kroz srednjoškolsko obrazovanje. Uz srednje stručne škole (elektrotehnika, strojarstvo, građevinarstvo, tehničke škole…) postoje još i gimnazija i umjetničke škole. Svi učenici stariji od 17 godina mogu se upisati u srednju školu i kao izvanredni učenici, dok mlađi od 17 godina upisuju srednju školu kao redovni učenici. Srednja škola nije obavezna.

Stručna pomoć prilikom izbora škole

Koju srednju školu upisati i koja je srednja škola najbolja za vas? Prilikom izbora srednje škole jako je važno uskladiti vaše ambicije i osobne sklonosti. Predlažemo vam da se obratite stručnom timu pedagoga i psihologa koji vam mogu pomoći riješiti taj problem. Ako niste sigurni koja je škola najbolja za vas, predlažemo vam test profesionalne orijentacije za upis u srednju školu, kako biste uz pomoć stručnoga tima riješili sve nedoumice oko izbora.

Kriteriji

Rangiranje učenika prilikom upisa u srednju školu vrši se na osnovi bodova ostvarenih uspjehom tijekom školovanja (maksimalno 60) i bodova stečenih na maloj maturi (maksimalno 40). Za upis u specijalizirane srednje škole prilikom rangiranja uzimaju se i bodovi koje su učenici stekli sudjelovanjem i osvajanjem nagrada na nekom od natjecanja na državnome ili međunarodnome nivou.

Bodovi za srednje škole

Ukupan broj bodova koji će se uzeti u obzir prilikom upisa u srednju školu ostvaruje se na osnovi uspjeha u školi i bodova koje nosi mala matura. Na osnovi uspjeha u školi moguće je ostvariti ukupno 60 bodova, dok mala matura nosi maksimalno 40 bodova.
Bodovi koji se dobivaju za uspjeh računaju se na sljedeći način:
• uspjeh iz šestoga, sedmoga i osmoga razreda množi se sa četiri,
• zbrajanjem ova tri broja dobiva se iznos bodova za uspjeh u školi.
Računanje bodova za upis u srednje škole

» Више...


• Opći uspjeh od šestoga do osmoga razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opći uspjeh, ostvaren na kraju šestoga, sedmoga i osmoga razreda, zaokružen na dvije decimale, zbraja i zatim pomnoži brojem četiri (4).
Na osnovi općega uspjeha od šestoga do osmoga razreda kandidat može ostvariti najviše 60 bodova.
• Broj bodova osvojen na završnome ispitu iskazuje se na način da se broj bodova osvojen na ispitu iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika i matematike množi brojem trinaest (13) i tako dobiveni broj dijeli brojem deset (10) i zaokružuje na dvije decimale, a broj bodova osvojen na kombiniranome ispitu množi brojem četrnaest (14) i tako dobiveni broj dijeli brojem deset (10) i zaokružuje na dvije decimale, tako da na osnovi uspjeha na završnome ispitu kandidat može osvojiti najviše 40 bodova.

Завршни испит траје три дана:

• Prvi dan – srpski, odnosno materinski jezik
• Drugi dan – matematika
• Treći dan – kombinirani ispit (zadaci iz biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije)
Sva tri ispita nose maksimalno 40 bodova. Ispit iz matematike i srpskoga jezika po 13, a kombinirani ispit 14 bodova. Ovakav način bodovanja primjenjuje se od školske 2017./18. godine.
Učenici mogu steći i dodatne bodove, ako su osvajali nagrade na natjecanjima iz predmeta u osmome razredu.

Успеси на међународним такмичењима доносе бодова:

• Прво место – 12 бодова;
• Друго место – 10 бодова и
• Треће место – 8 бодова.

Uspjesi na međunarodnim natjecanjima donose bodove:

• Prvo mjesto – 12 bodova;
• Drugo mjesto – 10 bodova i
• Treće mjesto – 8 bodova.

Uspjesi na državnim natjecanjima donose bodove:

• Prvo mjesto – 6 bodova;
• Drugo mjesto – 4 boda i
• Treće mjesto – 2 boda.
Ako učenik ostvari više nagrada iz istoga predmeta, računa se ona na kojoj je osvojio više bodova.
Prilikom rangiranja, ako učenici imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je nositelj diplome “Vuk Karadžić”, zatim onaj koji je osvojio više nagrada na natjecanjima i na kraju oni koji su osvojili više bodova na završnome ispitu.

Upis u glazbene škole, umjetničke škole i gimnazije za talente

Svi učenici koji žele upisati glazbenu, baletnu ili dizajnersku školu, gimnaziju za učenike s posebnim sposobnosti kao što su jezična, tjelesna i matematička, školu u kojoj se dio nastave odvija na stranome jeziku i školu za talentirane učenike (glazbena škola za talente u Ćupriji), polažu i poseban prijemni ispit, koji se održava prije završnoga ispita, na kojima se vrjednuje talent i znanje iz područja u kojem žele nastaviti daljnje školovanje.
Učenici koji žele upisati sportsku gimnaziju oslobođeni su prijemnoga ispita. Umjesto toga potrebno je donijeti potvrdu o ostvarenim sportskim uspjesima.

Postupak upisa u srednje škole

Nakon objavljenih rezultata završnoga ispita, svaki učenik izračunava broj bodova s kojima konkurira za upis u neku od škola. Naredni korak je sastavljanje liste želja kojom svaki učenik upisuje školu i profil za koji je pokazao najviše interesa. Kao prvu želju učenici unose profil za koji imaju najviše interesa, druga želja je profil za koji su manje zainteresirani, treći još manje itd. Redoslijed napisanih škola važan je, jer će učenik biti raspoređen u prvu školu za koju bude imao dovoljno bodova. Neke od preporuka su da se na listu napiše minimalno deset škola, od dvadeset koliko je najviše. Primjer ispunjene liste želja pogledajte ovdje.
Kada se ispunjava lista, prvo što se upisuje šifra je obrazovnoga profila i ona se prepisuje iz Natječaja koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, baš onako kako je tamo napisana. Jedna od čestih pogrešaka ispisivanje je slova u šifri ćirilicom iako je u natječaju napisana latinicom. Nakon ispisivanja, obavezno provjeriti je li šifra točno napisana.
Prilikom ispunjavanja liste potrebno je pogledati koliko su učenici ranijih godina imali bodova pri upisu na određene profile, čime se stječe jasnija slika o šansama da se dijete upiše na neki od željenih profila.
Bitno je naglasiti da ne postoji univerzalna tablica ili točan broj bodova koji su potrebni za upis učenika na neki od smjerova, već to zavisi od interesa učenika kao i broja bodova koje su osvojili.
Nakon predavanja liste želja, čeka se raspored učenika, odnosno redoslijed kandidata za upis u srednje škole.
Termine svih upisnih događanja možete pogledati ovdje.

Dokumenti potrebni za upis u srednju školu

Nakon objavljivanja popisa i saznanja tko je koju školu upisao, sljedeći je korak predaja dokumenata za upis u srednju školu.
Potrebni dokumenti su:
• Izvod iz matične knjige rođenih;
• Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu;
• Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;
• Svjedodžbe posljednja tri razreda osnovne škole;
• Potvrda o položenome završnome ispitu;
• Svjedodžbe posljednja tri razreda osnovne škole;
• Liječnička potvrda za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja) i
• Diplome o osvojenim nagradama.

Sve dodatne informacije vezane za upis učenika u srednje škole, za školsku 2019./20. godinu, pronaći ćete i na ovoj adresi.

» ...Мање

Prijevod: Morena Rendulić

Uputa za provođenje Završnoga ispita


Obavijest za učenike u vezi Završnoga ispita

 1. Završni je ispit iz materinskoga jezika 17. 6. (ponedjeljak) u 09.00 sati; iz matematike je 18. 6. (utorak) u 09.00 sati, a kombinirani je test 19. 6. 2019. (srijeda) s početkom u 09.00 sati u školskoj sportskoj dvorani i još jednoj učionici;
 2. Dozvoljeni pribor za učenike:
  - ZA MATERNSKI JEZIK – grafitna i kemijska olovka, gumica,
  - ZA MATEMATIKU – olovka, kemijska olovka, gumica, trokut, ravnalo i šestar;
  - ZA KOMBINIRANI TEST – grafitna i kemijska olovka, gumica;
 3. Sve dane kada se polaže Završni ispit, učenik kod sebe mora imati ovjerenu učeničku knjižicu sa zaljepljenom i ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacjskim brojem učenika (šifra učenika);
 4. U prostoriji u kojoj polaže ispit, učenik sjedi na mjestu s rednim brojem koje odgovara rednome broju sa spiska učenika;
 5. Učenici obavezno trebaju doći u školu, najkasnije, 60 minuta prije početka Završnoga ispita na kratki sastanak s razrednikom, prije nego što budu raspoređeni u prostoriju u kojoj će polagati Završni ispit;
 6. Od osobnih se stvari na Završni ispit može unijeti samo voda/osvježavajući napitak, a sve ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mjesto tijekom trajanja ispita.

Uputa za razrednike

Razrednici imaju obvezu:
- Pravovremeno upoznati učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike s načinom provođenja završnoga ispita, pravima i obvezama učenika, pravilima ponašanja i drugim pitanjima značajnim za završni ispit.
- Pravovremeno unijeti ocjene osmoga razreda u matičnu knjigu.
- Provjeriti osobne podatke i ocjene iz šestoga, sedmoga i osmoga razreda kada liste s ovim podacima budu vraćene školama iz središnje baze.
- Pravovremeno dostaviti eventualne ispravke školskoj komisiji.
- Obavijestiti učenike da je za određene obrazovne profile potrebna odgovarajuća liječnička potvrda.
- Provjeriti jesu li okružnoj komisiji prijavljeni blizanci, učenici sa zdravstvenim problemima, učenici koji su završili osnovno obrazovanje i odgoj ili posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja i odgoja u inozemstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja i odgoja u stranoj školi i učenici koji nastavu pohađaju po IOOP-u u skladu sa Smjernicama za planiranje, organiziranje i provođenje završnoga ispita na kraju obaveznoga obrazovanja za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.
- Provjeriti imaju li svi učenici ovjerenu fotografiju u učeničkoj knjižici i upisan identifikacijski broj učenika ispod fotografije.
- Pravovremeno, i više puta, podsjetiti učenike da na ispit donesu svoje učeničke knjižice i potreban pribor (za srpski, odnosno materinski jezik i kombinirani ispit – grafitnu i plavu kemijsku olovku i gumicu; za matematiku – grafitnu i plavu kemijsku olovku, gumicu, ravnalo, trokut i šestar).
- U dane polaganja ispita biti ispred škole u 08.00 sati, okupiti učenike i provjeriti jesu li donijeli učeničke knjižice i sav potreban pribor. Razrednici ne mogu ulaziti u prostorije za polaganje i pregledavanje ispita za vrijeme testiranja.
- Obavijestiti učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o načinu obrade i prikazivanja rezultata na završnome ispitu, tako što ih obavještavaju o sljedećem:
Na osnovu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o programu završnoga ispita u osnovnome obrazovanju i odgoju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kojem je utvrđen udio pojedinačnih ispita u ukupnome broju bodova na završnome ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može ostvariti iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombiniranome ispitu najviše 14 bodova.

» Više

Na svakome pojedinačnome ispitu učenik riešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na ispitu je 20. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova za upis, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na ispitu iz srpskoga (odnosno materinskoga) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombiniranome ispitu množi koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje učenik ima na osnovi općega uspjeha i rezultata postignutih na završnome ispitu:
Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT
VI – opći uspjeh na kraju VI. razreda
VII – opći uspjeh na kraju VII. razreda
VIII – opći uspjeh na kraju VIII. razreda
SJ – rezultat na ispitu iz srpskoga / materinskoga jezika
MA – rezultat na ispitu iz matematike
KT – rezultat na kombiniranome ispitu
Za vrijeme predaje i provjere lista želja biti u prostorijama škole od 08.00 do 15.00 sati kako bi pomogli učenicima i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima u ispunjavanju lista želja. Razrednici trebaju provjeriti jesu li liste želja točno ispunjene (obraćajući posebnu pažnju na šifru obrazovnoga profila) i jesu li potpisane od strane roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika i proslijediti ih na potpis predsjedniku školske komisije.

» Manje


Uputa za roditelje (druge zakonske zastupnike)

- Završni ispit polažu svi učenici osmoga razreda.
- Završni ispit polaže se tri dana – prvoga dana polaže se srpski, odnosno materinski jezik, drugoga matematika, a trećega dana kombinirani ispit.
- Učenici imaju obvezu prije pristupanja ispitu s razrednikom pravovremeno provjeriti točnost svojih osobnih podataka i podataka o uspjehu tijekom školovanja u bazi podataka.
- Učenici trebaju doći u školu u 08.15 sati sva tri dana polaganja ispita;
- Na ispit iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika i na kombinirani ispit učenici trebaju donijeti učeničku knjižicu s ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacijskim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu kemijsku olovku i gumicu;
- Na ispit iz matematike učenici trebaju donijeti učeničku knjižicu s ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacijskim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu kemijsku olovku, gumicu, ravnalo, trokut i šestar.
- Na ispitu nije dopušteno koristiti: mobilne uređaje, kalkulatore, bilješke, papire, ni druge materijale koji ne pripadaju propisanome priboru za ispit.
- Na ispitu nije dopušten razgovor između učenika.
- Učenicima nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se polaže ispit prije 09.45 sati i u periodu od 10.45 do 11.00 sati.
- Učenici mogu biti udaljeni s ispita u slučaju nepoštovanja pravila i uputa dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen s ispita, dobit će nula bodova na tom ispitu.
- Učenik koji je udaljen s ispita na sljedećem roku može polagati ispit s kojega je udaljen.
- Roditeljima odnosno drugim zakonskim zastupnicima zabranjeno je da bez posebnoga odobrenja budu u školi za vrijeme polaganja završnoga ispita.
- U slučaju nepredviđene spriječenosti učenika da pristupi polaganju završnoga ispita, roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik u obvezi je da to prijavi razredniku do 08.00 sati na dan polaganja.
- Učenike na bolničkome ili kućnome liječenju roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, prijavljuju razredniku najkasnije jedan dan prije polaganja završnoga ispita; učenici polažu završni ispit u prostoru koji odgovara njihovome zdravstvenome stanju.
- Poslije objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj ispit, a zajedno s roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

» Više

Molimo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike, da:
- Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu prije početka završnoga ispita.
- Provjere jesu li učenici ponijeli potreban pribor za rad i učeničku knjižicu.
- U provjeri rezultata na pojedinačnim ispitima na završnome ispitu roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika trebaju imati jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na ispitima i načinu bodovanja.
Na osnovi Pravilnika o izmjeni Pravilnika o programu završnoga ispita u osnovnome obrazovanju i odgoju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kojem je utvrđen udio pojedinačnih ispita u ukupnome broju bodova na završnome ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može ostvariti iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombiniranome ispitu najviše 14 bodova.
Na svakom pojedinačnome ispitu učenik rješava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na ispitu je 20. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki će učenik imati uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova za upis, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na ispitu iz srpskoga (odnosno materinskoga) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombiniranome ispitu množi koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje učenik ima na osnovi općega uspjeha i rezultata postignutih na završnome ispitu:
Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT
VI – opći uspjeh na kraju VI. razreda
VII – opći uspjeh na kraju VII. razreda
VIII – opći uspjeh na kraju VIII. razreda
SJ – rezultat na ispitu iz srpskoga / materinskoga jezika
MA – rezultat na ispitu iz matematike
KT – rezultat na kombiniranome ispitu
To znači da će učenik koji, na primjer, ima rezultat 17 bodova na ispitu iz srpskoga jezika ostvariti 11,05 bodova na tom ispitu. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova na ispitu, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.

» Manje


Upute za učenike

- Završni ispit polažu svi učenici osmoga razreda, kao i odrasli koji stječu osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom koji uređuje obrazovanje odraslih.
- Završni ispit polaže se tri dana – prvoga dana polaže se srpski, odnosno materinski jezik, drugoga matematika, a trećega kombinirani ispit.
- Učenici imaju obvezu prije pristupanja ispitu s razrednikom pravovremeno provjeriti točnost svojih osobnih podataka i podataka o uspjehu tijekom školovanja u bazi podataka.
- Ispit sva tri dana počinje u 09.00 sati i traje po 120 minuta.
- Učenici su dužni doći u školu u 08.15 sati sva tri dana održavanja ispita.
- Na ispit iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika i na ispit na kojemu se polaže kombinirani ispit učenici trebaju donijeti učeničku knjižicu s ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacijskim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu kemijsku olovku i gumicu;
- Na ispit iz matematike učenici trebaju donijeti učeničku knjižicu s ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacijskim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu kemijsku olovku, gumicu, ravnalo, trokut i šestar.
- Učenici se raspoređuju u prostorije u kojima se polaže ispit prema unaprijed utvrđenim popisima učenika koji su istaknuti na oglasnoj ploči ili na drugom vidljivome mjestu u školi, tako da redni broj učenika na Jedinstvenome popisu učenika odgovara rednome broju klupe u kojoj će učenik sjediti.
- Učenik rješava ispit prema uputama danim od strane dežurnih nastavnika i prema uputi za rješavanje ispita koja je ispisana na samome ispitu.
- Učenicima se preporučuje da odgovore prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom kemijskom olovkom. Ovo je važno jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani kemijskom olovkom, neće priznavati prilikom bodovanja.
- Na završnome ispitu nije dozvoljeno korištenje mobilnih uređaja, kalkulatora, bilježaka, papira, ni drugih materijala koji ne pripadaju propisanome priboru za ispit. Učenici su dužni, na za to predviđeno mjesto, odložiti svoje torbe, isključene mobilne uređaje, kalkulatore i druga tehnička pomagala, pernice, bilješke, papire, hranu i sl. osim vode/osvježavajućega napitka.
- Na ispitu nije dopušteno prepisivanje, razgovor između učenika i ometanje drugih učenika. Učenici će biti udaljeni s ispita ukoliko ne budu poštovali propisanu proceduru na ispitu i upute dane od strane dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen s ispita dobit će nula bodova na tom ispitu.
- Učenik koji je udaljen s ispita na sljedećem roku može polagati ispit s kojega je udaljen.
- Učenicima nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se polaže ispit prije 09.45 sati i u periodu od 10.45 do 11.00 sati.
- Kada učenici završe s pisanjem ispita, trebaju pozvati dežurnoga nastavnika podizanjem ruke i nakon predaje ispita, napustiti prostor kako ne bi ometali rad drugih učenika.
- Poslije objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj ispit, a zajedno s roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

» Više

Prilikom provjere rezultata na pojedinačnim ispitima na završnome ispitu učenici trebaju imati jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na ispitima i načinu bodovanja.
Na osnovi Pravilnika o izmjeni Pravilnika o programu završnoga ispita u osnovnome obrazovanju i odgoju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kojem je utvrđen udio pojedinačnih ispita u ukupnom broju bodova na završnome ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može ostvariti iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombiniranome ispitu najviše 14 bodova.
Na svakom pojedinačnome ispitu učenik rješava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na ispitu je 20. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova za upis, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na ispitu iz srpskoga (odnosno materinskoga) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombiniranome ispitu množi se koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje učenik ima na osnovi općega uspjeha i rezultata postignutih na završnome ispitu:
Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT
VI – opći uspjeh na kraju VI. razreda
VII – opći uspjeh na kraju VII. razreda
VIII – opći uspjeh na kraju VIII. razreda
SJ – rezultat na ispitu iz srpskoga / materinskoga jezika
MA – rezultat na ispitu iz matematike
KT – rezultat na kombiniranome ispitu
To znači da će učenik koji, na primjer, ima rezultat 17 bodova na ispitu iz srpskoga jezika ostvariti 11,05 bodova na tom ispitu. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki učenik imat će uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova na ispitu, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.

» Manje

Prijevod: Morena Rendulić