Nastavno osoblje


Zaposlenici škole 2019./2020. školske godine

Prezime i ime Zaduženje u nastavi
Anišić, Bela Glazbena kultura, Pjevački zbor i orkestar
Balažević, Nikola Tjelesni odgoj, Tjelesni i zdravstveni odgoj, Izabrani sport
Benčik, Slavko Kemija
Vitasović, Ibolja Knjižničarka
Vukobratović, Ibolja Produženi boravak
Vuković Ivana Matematika
Đačić, Lazar Pravoslavna kateheza
Đereg, Zoran Matematika
Đurić, Larisa Likovna kultura
Zvekić, Sonja Srpski jezik kao nematerinski, Svakodnevni život u prošlosti, Šah
Ivanković, Franjo Katolički vjeronauk
Ivašić, Sanjin Hrvatski jezik
Jurčak, Ljiljana Biologija
Knežević, Slađana Srpski jezik, Srpski jezik kao nematerinski
Kovačević, Slavica Razredna nastava
Kovačević, Stevan Povijest
Kopunović Legetin, Ana Razredna nastava
Kostić, Strahinja Engleski jezik, Šah
Kojić, Josipa Hrvatski jezik, Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture
Kopilović, Anita Srpski jezik, Srpski jezik kao nematerinski
Lučić, Antun Razredna nastava
Lučić, Zorica Razredna nastava, Mađarski jezik
Marijanušić, Ružica Razredna nastava
Nimčević, Tatjana Razredna nastava
Pađen, Čedomir Tjelesni odgoj, Tjelesni i zdravstveni odgoj, Izabrani sport
Pokornić, Slavica Razredna nastava, Bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture
Popović, Miroslav Geografija, Građanski odgoj
Predojević, Milena Njemački jezik
Pribičević, Svetlana Engleski jezik
Radnić, Danijela Fizika, Informatika i računalstvo, Tehnika i tehnologija
Rauš, Miroslav Engleski jezik
Rendulić, Morena Hrvatski jezik, Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture
Savanov, Mirjana Razredna nastava, Bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture
Sloboda, Zora Razredna nastava
Stantić, Branko Tehnički i informatički odgoj, Tehnika i tehnologija
Stipić, Miroslav Povijest
Tanović, Zorica Razredna nastava
Francišković, Ljubica Razredna nastava