Nastavno osoblje


Zaposlenici škole 2022./2023. školske godine

Prezime i ime Zaduženje u nastavi
Vitasović Ibolja Knjižničarka, Mađarski jezik
Vukobratović Ibolja Produženi boravak
Jurčak Ljiljana Biologija
Popović Miroslav Geografija, Informatika i računalstvo
Rauš Miroslav Engleski jezik
Kostić Strahinja Engleski jezik
Pribičević Svetlana Engleski jezik
Stipić Miroslav Povijest
Planić Aleksandar Povijest
Svirčev zorica Katolički vjeronauk
Đurić Larisa Likovna kultura
Vuković Ivana Matematika
Vojnić Hajduk Biljana Matematika, Informatika i računalstvo
Anišić Bela Glazbena kultura, Pjevački zbor i orkestar
Predojević Milena Njemački jezik, Građanski odgoj
Jovišević Mihajlo Pravoslavna katiheza
Tanović Zorica Razredna nastava
Kovačević Slavica Razredna nastava
Skenderović Jelena Razredna nastava
Sloboda Zora Razredna nastava
Francišković Ljubica Razredna nastava
Pokornić Slavica Razredna nastava
Nimčević Tatjana Razredna nastava
Lučić Antun Razredna nastava
Lučić Zorica Razredna nastava
Marijanušić Ružica Razredna nastava
Savanov Mirjana Razredna nastava, Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture
Baštovanović Nevena Srpski jezik
Ivić Nevena Srpski jezik
Stantić Branko Tehnički i informatički odgoj, Tehnika i tehnologija
Barat Silvester Fizika
Balažević Nikola Tjelesni odgoj, Tjelesni i zdravstveni odgoj
Benčik Slavko Kemija
Mikulić Ivan Hrvatski jezik
Kopilović Anita Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture