Nastavno osoblje


Zaposlenici škole 2020./2021. školske godine

Prezime i ime Zaduženje u nastavi
Anišić, Bela Glazbena kultura, Pjevački zbor i orkestar
Balažević, Nikola Tjelesni odgoj, Tjelesni i zdravstveni odgoj
Benčik, Slavko Kemija
Vitasović, Ibolja Knjižničarka
Vojnić Hajduk, Biljana Matematika, Informatika
Vukobratović, Ibolja Produženi boravak
Vuković Ivana Matematika
Grubor Srđan Pravoslavna kateheza
Đurić, Larisa Likovna kultura
Ivanković, Franjo Katolički vjeronauk
Jurčak, Ljiljana Biologija
Knežević, Slađana Srpski jezik, Srpski jezik kao nematerinski
Kovačević, Slavica Razredna nastava
Kovačević, Stevan Povijest
Kostić, Strahinja Engleski jezik
Kojić, Josipa Hrvatski jezik, Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture
Kopilović, Anita Srpski jezik, Srpski jezik kao nematerinski
Lučić, Antun Razredna nastava
Lučić, Zorica Razredna nastava, Mađarski jezik
Marijanušić, Ružica Razredna nastava
Nimčević, Tatjana Razredna nastava
Pađen, Čedomir Tjelesni odgoj, Tjelesni i zdravstveni odgoj, Šah
Pokornić, Slavica Razredna nastava, Bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture
Popović, Miroslav Geografija, Građanski odgoj, Tehnika i tehnologija
Predojević, Milena Njemački jezik, Svakodnevni život u prošlosti
Pribičević, Svetlana Engleski jezik
Radnić, Danijela Fizika, Informatika i računalstvo, Tehnika i tehnologija
Rauš, Miroslav Engleski jezik
Rendulić, Morena Hrvatski jezik, Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture
Savanov, Mirjana Razredna nastava, Bunjevački jezik s elementima nacionalne kulture
Skenderović, Jelena Razredna nastava
Sloboda, Zora Razredna nastava
Stantić, Branko Tehnički i informatički odgoj, Tehnika i tehnologija
Stipić, Miroslav Povijest
Tanović, Zorica Razredna nastava
Francišković, Ljubica Razredna nastava