Nastavno osoblje


Zaposlenici škole, školske 2023./2024. godine

Zaduženje u nastavi Prezime i ime
Knjižnica Vitasović Ibolja
Biologija Јурчак Љиљана

Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture Biljanski Vesna,
Paunković Mirjana
Geografija Поповић Мирослав

Građanski odgoj Предојевић Милена

Engleski jezik Rauš Miroslav,
Костић Страхиња

,
Прибичевић Светлана

Informatika i računalstvo Поповић Мирослав

Daničić Dejan

Povijest Стипић Мирослав

Planić Aleksandar

Katolički vjeronauk Svirčev zorica,
Kujundžić Anamaria (bl)
Likovna kultura Đurić Larisa
Mađarski jezik Vitasović Ibolja,
Šaljai Berec Kristina (bl)
Matematika Stešević Dragana,
Šarčević Josip,
Vuković Ivana (bl)
Glazbena kultura Анишић Бела

Njemački jezik Предојевић Милена

Obogaćeni jednosmenski rad Košić Jovana
Pravoslavna katihiza Jovišević Mihailo,
Đačić Jelena (bl)
Produženi boravak Vukobratović Ibolja
Razredna nastava Kovačević Slavica,
Kojić Josipa,
Kopunović Legetin Ana,
Lučić Antun,
Lučić Zorica,
Marijanušić Ružica,
Nimčević Tatjana,
Покорнић Славица

Savanov Mirjana,
Skenderović Jelena,
Sloboda Zora,
Тановић Зорица

Francišković Ljubica

Srpski jezik Baštovanović Nevena,
Ivić Nevena,
Суботић Слађана (бл)

Tehnički i informatički odgoj Стантић Бранко

Tehnika i tehnologija Стантић Бранко

Fizika Daničić Dejan,
Jaramazović Kuntić Zorica (bl)
Tjelesni odgoj Balažević Nikola
Tjelesni i zdravstveni odgoj Balažević Nikola
Kemija Benčik Slavko
Hor i orkestar Анишић Бела

Hrvatski jezik Mikulić Ivan,
Horvat Ivana
Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture Horvat Ivana

Napomena: (bl) - bolovanje