Kontakt

Središnja škola u Donjem Tavankutu

Adresa:
Republika Srbija, Vojvodina
24214 Donji Tavankut, Marka Oreškovića 12/a


Telefon:
+381 (0)24 4767010
+381 (0)24 4767035 (Fax)


Web adresa i e-pošta:
https://www.osmgubec.edu.rs
Javite nam se porukom


Podružnica škole u Gornjem Tavankutu

Adresa:
Republika Srbija, Vojvodina
24214 Gornji Tavankut, Salaš 1477


Telefon:
+381 (0)24 4766366


Web adresa i e-pošta:
http://www.osmgubec.edu.rs
Javite nam se porukom


Podružnica škole u Ljutovu

Adresa:
Republika Srbija, Vojvodina
24215 Ljutovo, Nikola Tesla 6


Telefon:
+381 (0)24 4766016


Web adresa i e-pošta:
http://www.osmgubec.edu.rs
Javite nam se porukom