Odjeli i učenici

Odjeljenske starješine u školskoj 2020./2021.. godini


Donji Tavankut - središnja škola

Redni broj
Odjel Odjeljenski starješina
Nastavni jezik
1. 1. b Ljubica Francišković Srpski
2. 2. b Zorica Lučić Srpski
3. 3. b Mirjana Savanov Srpski
4. 4. a Antun Lučić Hrvatski
5. 4. b Ružica Marijanušić Srpski
6. 5. a Miroslav Rauš Srpski
7. 6. a Slađana Knežević Srpski
8. 6. b Danijela Radnić Srpski
9. 7. a Branko Stantić Hrvatski
10. 7. b Ljiljana Jurčak Srpski
11. 8. a Ivana Vuković Hrvatski
12. 8. b Milena Predojević Srpski
13. 8. c Anita Kopilović Srpski

Gornji Tavankut - izdvojeni odjel

Redni broj
Odjel Odjeljenski starješina
Nastavni jezik
1. 1. c Zorica Tanović Srpski
2. 3. c Jelena Skenderović Srpski
3. 2. c i 4. c Tatjana Nimčević Srpski

Ljutovo - izdvojeni odjel

Redni broj
Odjel Odjeljenski starješina
Nastavni jezik
1. 1. d i 3. d Slavica Kovačević Srpski
2. 2. d Zora Sloboda Srpski
3. 4. d Slavica Pokornić Srpski