Odjeli i učenici

Odjeljenske starješine u školskoj 2019./2020.. godini


Donji Tavankut - središnja škola

Redni broj
Odjel Odjeljenski starješina
Nastavni jezik
1. 1.b Zorica Lučić Srpski
2. 2.b Mirjana Savanov Srpski
3. 3.a i 4.a Antun Lučić Hrvatski
4. 3.b Ružica Marijanušić Srpski
5. 4,b Ljubica Francišković Srpski
6. 5.a Slađana Knežević Srpski
7. 5.b Danijela Radnić Srpski
8. 6.a Branko Stantić Hrvatski
9. 6.b Ljiljana Jurčak Srpski
10. 7.a Sonja Zvekić Hrvatski
11. 7.b Milena Predojević Srpski
12. 7.c Anita Kopilović Srpski
13. 8.a Zoran Đereg Hrvatski
14. 8.b Miroslav Rauš Srpski
15. 8.c Slavko Benčik Srpski

Gornji Tavankut - izdvojeni odjel

Redni broj
Odjel Odjeljenski starješina
Nastavni jezik
1. 1.c i 3.c Tatjana Nimčević Srpski
2. 2.c Ana Kopunović Legetin Srpski
3. 4.c Zorica Tanović Srpski

Ljutovo - izdvojeni odjel

Redni broj
Odjel Odjeljenski starješina
Nastavni jezik
1. 1.d Zora Sloboda Srpski
2. 2.d i 4.d Slavica Kovačević Srpski
3. 3.d Slavica Pokornić Srpski