Izdvojeni odjel Gornji Tavankut


Izdvojeno odjeljenje Gornji Tavankut

1. c

Odjeljenski starešina: Zorica Tanović

Milan Vidač
Valentina Vuković
Mihajlo Živak
Mia Kolar
Anamarija Vujković Lamić
Vedran Petrić
Kristina Rižanji
Nikolina Saulić
Petra Saulić
Filip Vukmanov Šimokov

3. c

Odjeljenski starešina: Jelena Skenderović

Lucija Vukmanov Šimokov
Nikolina Galić
Jovan Đukić
Aleksandra Kujundžić
Antonio Moravčić
Jovan Pejić
Filip Rudić
Luka Crnković

2. c i 4. c

Odjeljenski starešina: Tatjana Nimčević

Mate Bercan
Aleks Dimitrijević
Anđela Ivković Ivandekić
Igor Mačković
Nevena Nimčević


Anđela Gazibar
Aleksa Mačković