Izdvojeni odjel Ljutovo


Izdvojeno odjeljenje Ljutovo

1. d i 3. d

Odjeljenski starješina: Slavica Kovačević

2. d

Odjeljenski starješina: Zora Sloboda

Stefan Andrašić
Lucija Babijanović
Miroslav Vuković
Dunja Jurić
Neven Lončarević
Nevena Mačković
Lena Moravčić
Luka Muranji
Nađa Stanković

4. d

Odjeljenski starješina: Slavica Pokornić

Nemanja Vojnić Hajduk
Arnel Imširović
Nikola Lončarević
Stefan Pećerić
Ana Serenče
Ivan Tikvicki
Stipan Tikvicki
Ivan Horvat
Jovana Cvijanov
Luka Čović