Izdvojeni odjel Ljutovo


Izdvojeni odjjel Ljutovo

1. d i 4. d

Odjeljenski starešina: Slavica Pokornić

Luka Babijanović
Ivana Mačković
Lena Muranji
Marsella Onhaus

 


Božidar Vacić
Jovana Ivković
Ilija Ivošević
Dušan Urukalo

2. d

Odjeljenski starešina: Ružica Marijanušić

3. d

Odjeljenski starešina: Zora Sloboda

Stefan Andrašić
Lucija Babijanović
Miroslav Vuković
Dunja Jurić
Neven Lončarević
Lena Moravčić
Luka Muranji
Nađa Stanković