Niži razredi


Niži razredi

1. b

Odjeljenski starešina: Ljubica Francišković

2. b

Odjeljenski starešina: Zorica Lučić

Nađa Bedeković
Anja Gadžur
Sara Gurinović
Simona Davčik
Teodora Evetović
Valentina Jurić
Luka Mamužić
David Nimčević
Lana Skenderović
Staša Stanković
Valentina Horvatović

3. b

Odjeljenski starešina: Mirjana Savanov

Laura Boroš
Teodora Vujković
Milan Vujković Bukvin
Katarina Gadžur
Andrej Davčik
Nikolina Đukić
Hana Lebović
Josip Mamužić
Petra Milojević
Filip Stantić
Diona Šefer
Eliza Temaj

4. a

Odjeljenski starešina: Antun Lučić

Nikolina Jurić
Ivana Kolar
Ivan Kolar
Marijana Skenderović
Josip Skenderović
Vedran Tikvicki

4. b

Odjeljenski starešina: Ružica Marijanušić