Niži razredi


Niži razredi

1. b

Odjeljenski starešina: Zorica Lučić

2. b

Odjeljenski starešina: Mirjana Savanov

3. a

Odjeljenski starešina: Antun Lučić

3. b

Odjeljenski starešina: Ružica Marijanušić

4. a

Odjeljenski starešina: Antun Lučić

4. b

Odjeljenski starešina: Ljubica Francišković