Niži razredi


Niži razredi

1. b

Odjeljenski starešina: Ljubica Francišković

2. b

Odjeljenski starešina: Zorica Lučić

3. b

Odjeljenski starešina: Mirjana Savanov

Laura Boroš
Teodora Vujković
Milan Vujković Bukvin
Katarina Gadžur
Andrej Davčik
Nikolina Đukić
Hana Lebović
Josip Mamužić
Petra Milojević
Filip Stantić
Diona Šefer
Eliza Temaj

4. a

Odjeljenski starešina: Antun Lučić

4. b

Odjeljenski starešina: Ružica Marijanušić