Kutak za učenike

Dokumenta za učenike


Uputstva i obrasci:

Uputstvo za korišćenje aplikacije Gugl učionica (Google Classroom).
Uputstvo za korišćenje aplikacije Microsoft Teams;

Učeničke organizacije


  • Učenički parlament

Na osnovu člana 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u poslednja dva razreda osnovne škole organizuje se učenički parlament (u daljem tekstu parlament) radi:
- Davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o: pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje;
- Razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika i atmosfere u školi;

» Pročitaj više

- Obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta;
- Aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i samovrednovanju škole;
Predlaganja članova stručnog aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.
Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Članove parlamenta biraju učenici odeljenske zajednice svake školske godine. Članovi parlamenta biraju predsednika. Parlament bira dva predstavnika učenika koji učestvuju u radu školskog odbora, odnosno proširenog saziva školskog odbora u skladu sa članom 57. ovog zakona. Program rada parlamenta sastavni je deo Godišnjeg plana rada škole.
Učenički parlamenti škola mogu da se udruže u zajednicu učeničkih parlamenata.

» Manje

Članovi učeničkog parlamenta (spisak)

Aktivnosti Učeničkog parlamenta

- Podrška deci oboleloj od raka;
- Slatke i ljute bombone;
- Slatkiš za osmah 2022;
- Slatkiš za osmah 2020;
- Slatkiš za osmah 2019;
- Slatkiš za osmah 2018.


  • Vršnjački tim

Vršnjački tim čine učenici od petog do osmog razreda. Tim je oformljen od po jednog do dva predstavnika svakog odeljenja. Članovi vršnjačkog tima su učenici koji vole timski rad, komunikativni, kreativni, tolerantni, uspešno rešavaju konfliktne situacije, stvaraju pozitivnu atmosferu u svojim odeljenjima. Od velikog značaja je da odabrani učenici predstavljaju „osobe od poverenja“ u odeljenju, iz tog razloga je važno da sami učenici imaju presudnu ulogu u izboru predstavnika.
Ciljevi: širenje asertivnog načina komunikacije (iskazivanje misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren i socijalno prihvatljiv način uz uvažavanje prava drugih ljudi), tolerancije, humanih vrednosti, prevencija nasilja, kao i razvijanje drugarstva, poštovanja i empatije, timskog duha, osećanja zajedništva, ali i jačanje kritičnosti i suprotstavljanje pošastima današnjice.

» Pročitaj više

Cilj rada Vršnjačkog tima je aktivno učešće učenika u aktivnostima, radionicama, zadacima kroz koje stiču znanja, iskustva i veštine neophodne za iniciranje i aktivno učešće u smanjenju nasilja u školi. Kroz učešće u timu, učenici su motivisani da se bave gorućim pitanjem, a to jenasilje, u školi. Dugoročno, korist je višestruka jer učenik oseća da je važna i korisna karika zajednice, da svojim zalagenjem menja stvari na bolje, doprinosi kolektivu, slobodno i kreativno se razvija.
Zadatak Vršnjačkog tima je da se kroz niz aktivnosti tokom školske godine zalaže za promociju, vrednovanje i usvajanje životnih vrednosti: drugarstva, požrtvovanja, tolerancije, nenasilnih oblika komunikacije, humanosti. Zadatak mentora je da prati rad tima, da sprovodi sve planirane aktivnosti, da osposobi i pripremi učenike za samostalno učešće u okviru tima i podstakne na širenje pozitivne radne klime u svom odeljenju.

» Manje

Članovi vršnjačkog tima (spisak)