Učenički parlament nagradio najuzornije odeljenje

Prilikom prvog sastanka Učeničkog parlamenta članovi su dali ideju da se na kraju polugodišta nagradi odeljenje koje bude imalo najmanje disciplinskih upisa i najmanje izrečenih mera. Poslednje nedelje prvog polugodišta, u saradnji sa školskim psihologom, članovi Učenićkog parlamenta su analizirali dnevnike i došli do podatka da je najuzornije odeljenje - 8.b, koje je imalo samo dva upisa. Učenici i odeljenski starešina 8.b nagrađeni su, poslednjeg radnog dana prvog polugodišta, čokoladama. Učenički parlament je odlučio i da „kazni“ odeljenje sa najvećim brojem upisa, te su učenici 6.b dobili ljute bombone.
Akciju ćemo sprovoditi i tokom drugog polugodišta, te se nadamo da će slatka nagrada biti podstrek našim učenicima da budu što bolji.

Tekst: Biljana Vojnić Hajduk

Ostavite odgovor