Obeležena Školska slava

Školska slava Sveti Sava, obeležena je u prigodnom svečanošću.
Zbog trenutne epidemiološke situacije programu je prisustvovao manji broj učenika, i zaposlenih škole. Slavski kolač osveštao je otac Ilija. Dve učenice su otpevale Svetosavsku himnu, zatim su uručene nagrade učenicima na internom likovnom konkursu, a prisutni su pogledali i dramski prikaz teksta Sveti Sava, u izvođenju članova dramske sekcije. Učenici prvih razreda dobili su knjige od gradonačelnika, koje su preuzeli učitelji. Predstavnice Kola srpskih sestara su podržale školu i uručile sredstva jednoj od primernih učenica škole.
Svim učenicima i zaposlenima želimo srećnu Školsku slavu! Pogledajte galeriju slika

Teksta: Anita Kopilović

Svetosavska nagrada za predan rad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svake godine objavljuje javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade. Ovo priznanje dodeljuje se za izvrsne rezultate u području obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje obrazovno-vaspitne prakse i razvoj naučnih i umetničkih dostignuća u području obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Ponosni smo na našu dragu učiteljicu Mirjanu Savanov, koja je dobitnica Svetosavske nagrade za 2021. godinu, stoga smo je zamolili za intervju, na koji je odmah rado pristala.

- Koliko dugo radite posao učiteljice?

U prosveti radim punih 27 godina i ceo staž je vezan za našu školu, čiji sam ujedno bila i učenik. Bilo je zanimljivo raditi i sarađivati sa svojim nekadašnjim nastavnicima, koji su mi 1994. postali kolege. Moram priznati da je to bila divna saradnja. Od samog početka naš kolektiv se odlikovao srdačnošću i kolegijalnošću. Imala sam privilegiju i čast da upoznam divnu koleginicu, učiteljicu, Ružu Spasojević koja mi je nesebično pružala podršku i upućivala me u najbolje metodičke pristupe što je uticalo da i ja danas imam takav odnos prema mladim kolegama. Kao mlada osoba, „upijala“ sam sve što mi je koleginica Ruža govorila i primenjivala u praksi. Pokazalo se da sam imala odličnog i vrsnog metodičara.

- Kada i kako ste shvatili da je upravo ovo poziv kojim se želite baviti?

Još kao dete sam se rado igrala učiteljice. Obično bih ispred sebe postavila svoje lutke koje sam imala ili bih zamišljala učenike ispred sebe. Zatim bih im dugo govorila lekcije i glasno izražajno čitala. U gimnaziju sam i krenula s ciljem da postanem učiteljica. Usledila je Viša pedagoška škola, a zatim Učiteljski fakultet. Osvario se moj detinji san - postala sam učiteljica.

- Kako biste predstavili drugima posao koji radite?

Učitelji su večno mladi jer su okruženi dečjim smehom i radoznalošću, đačkim biserima, dečjom iskrenošću, igrom i pesmom. Teške trenutke pod uticajem zahtevnih lekcija koje umore i mene i moje učenike, razgalimo i ublažimo nekom šalom, pesmom i igrom. S druge strane, posao prosvetnog radnika zahteva veliki deo vremena u pripremi nastavnog materijala, pregledanju dečjih radova, vođenju dnevnika rada...

- Ko i šta Vas svakodnevno inspiriše u poslu?

Svakodnevna inspiracija su moji učenici. Njihova znatiželja, aktivnost, radoznalost i spontanost me podstiču i pokreću nove ideje za nastavne i vannastavne aktivnosti.

- Šta se promenilo u pristupu nastavi od početaka Vašeg rada do danas?

Primena savremenih metoda, nastavnih sredstava, IKT -a je ono čime motivišem sadašnje generacije. Potrebe učenika u razredu su različite, pa samim tim se mora prilagođavati i sam pristup. Moram priznati da i danas rado primenjujem tradicionalne metode u nastavi koje kod obrade pojedinih lekcija daju veoma uspešne rezultate. Spoj tradicionalnog i savremenog daje odlične rezultate u radu sa učenicima. Primena različitih metoda i oblika rada u toku časa omogućava učenicima lakše usvajanje gradiva, podstiče motivaciju i pažnju. Veliku pažnju poklanjam razvoju samopouzdanja kod dece i pronalaženju vrednosti i talenata koji se kriju u svakom detetu.

- Koje su po Vama prednosti, a koji nedostaci nastave na daljinu?

Prednosti nastave na daljinu su što u situacijama pandemije, vremenskih nepogoda, kao i kod dece koja su na bolničkom lečenju, nastava može da se odvija nesmetano i učenici mogu da prate gradivo. Dobro je ako su i nastavnici i učenici obezbeđeni dobrim uređajima i ako je internet odgovarajuće jačine. Međutim u praksi se pokazalo da često zbog slabih uređaja, neadekvatne opremljenosti i nedostatak interneta, ili slaba internet konekcija može biti kočnica za nesmetano odvijanje nastave. Nastava na daljinu je dobra po mom mišljenju, samo ako je onemogućen neposredan rad sa učenicima.

- Koliko se učenici i njihove potrebe danas razlikuju od nekadašnjih učenika i njihovih potreba?

Deca su uvek deca. Radoznala su i imaju potrebu za druženjem i igrom. Današnje generacije se razlikuju od nekadašnjih jer ih je teže motivisati za rad zbog dostupnosti digitalnih sadržaja koji su dinamični i brzo daju rešenja. Pažnja kod učenika traje veoma kratko u odnosu na dužinu časa. Prisutan je problem sa koordinacijom pokreta što stvara razne poteškoće na nivou fine i grube motorike. Tehnologija je uzela maha, teško mogu da joj se odupru i roditelji i deca. Upravo zbog toga se nesprestano usavršavam u primeni odgovarajućih metodičkih postupaka kojima ću privući i zadržati dečju pažnju i uspešno im preneti znanje na času.

- Ko je Vaš uzor? Zašto?

U svom radu pridržavam se načela koje je postavio Sveti Sava, a koja nas upućuju na spremnost pružiti podršku i pomoć svima kojima je potrebna, prenositi znanje i uvažavati ljude kojima smo okruženi. Čovek treba čoveku da bude podrška. Mladim naraštajima treba pružiti znanje i razvijati im veštine koje su im neophodne za život. Primere ljudske vrednosti treba im pokazati ličnim primerom i pažljivim odabirom književnih dela.

- Budući da smo ovaj školskih novina broj posvetili Godini čitanja, koja je knjiga, uveliko, utiala na Vas? Zašto?

Najveći uticaj na mene ima Biblija, knjiga nad knjigama. Čitajući ovu svetu knjigu, svaki dan učim kako učvrstiti veru, kako biti čovek, veštinama komunikacije, razvijanje ljubavi prema ljudima, pozitivno razmišljanje, jačanje samopouzdanja, kako podneti teške životne situacije i ne pokleknuti...

- I za kraj - šta biste poručili mladim ljudima?

Mladima bih poručila da uče, da se usavršavaju jer tako postaju bolji, jer je znanje moć i niko im ga ne može oduzeti.Zatim, kada započnu nešto da rade, neka budu istrajni i neka posao urade do kraja. Neka imaju svoje stavove i mišljenje, ali da ih iznose argumentovano ne povredivši druge. Neka razvijaju ljubav prema ljudima i neka budu pozitivni. Takođe treba da poštuju tuđe mišljenje i tuđe stavove. Treba biti strpljiv, rad se isplati i biće nagrađen, a zaslužena nagrada će stići u pravo vreme.

Intervju uradila: Morena Rendulić