Građansko vaspitanje


Dobar dan dragi moji mali građani!

Na početku da vama, i vašim najbližima, poželim - pre svega, dobro zdravlje.

Ovo će biti naš osnovni način komuunikacije za Učenje na daljinu dok traje vanredno stanje izazvano pandemijom koju je izazvao virus COVID-19 (Coronavirus).

Sve informacije, smernice za rad, uputstva, domaće zadatke, sugestije i drugo - od nastavnika Građanskog vaspitanja, ćete dobijati putem školskog sajta (ove stranice), pod oznakom svoje grupe.
Svima ću se obraćati pojedinačno (po imenu), a ukoliko neka informacija u svojoj rečenici nema ničijeg imena - to znači da se odnosi na sve učenike u grupi.
Vi ćete sa mnom komunicirati, isključivo, pomoću elektronske pošte (e-mail) i, u retkim prilikama, telefonskim pozivom. Oba vida kommunikacije ćemo koristiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 18:00 časova; Školski sajt vam je na raspolaganju 24 sata dnevno.

Adresa moje elektronske pošte (e-mail) na koju ćete slati vaše poruke gllasi:
miroslav.popovic@osmgubec.edu.rs.
Savet:
- Možete mi slati po jednu poruku (ne više) dnevno - radnim danom. Nemojte me „zatrpavati" porukama i za svaku vašu poruku ja ću poslati odgovor da sam je primio;
- Kod pisanja poruke upućene nastavniku (meni), obavezno napišite svoje ime i navedite da je poruka vezana za Građansko vaspitanje;
- Fajlovi koje budete slali kao prilog (Atachment), za postavljanje na školski sajt, ne smeju biti veći od 8 Mb;
- Fajlovi koje budete slali kao prilog (Atachment) i kao odgovor na postavljeni zadatak mogu imati oblik (ekstehziju):
Office paketa - .doc, docx, .xls, .xlsx, ppt, pptx...,
Adobe ili slično - .pdf.
slike (image) - .jpg, jpeg, .png, .bmp... i
audio i video zapise - .mp3, .mp4, .wav...

Broj telefona (za retke prilike) glasi: +381 65 9767025.

Naša sredstva za rad biće:

- Dešavanja u vašem bližem i daljem okruženju;
- Sveska za Građansko vaspitanje;
- Papiri i listovi od blokova za crtanje;
- Televizijski programi;
- Multimedijalne pltaforme;
- Sadržaji na internetu (E-udžbenici, YouTube…) i
- ostalo (po potrebi i dogovoru).

O svakom učeniku će se voditi evidencija koja će sadržavati sledeće stavke:

- Datum slanja poruke;
- Urađen zadatak (ili nije);
- Mišljenje o (ne)urađenom zadatku;
- Još ponešto (po potrebi i dogovoru).

Zapažanja za vaše zalaganje će biti:
Najbolje, bolje, dobro, neurađeno i slično (formativno ocenjivanje).

Budite mi dobri i zdravi i slušajte svoje roditelje!


Grupa 5. i 6. razreda

Zadatak broj 1

- U svesku za Građansko vaspitanje uraditi sledeću temu: „Čuvam svoje zdravlje i zdravlje drugih ljudi u vreme pandemije Korona virusom (Coronavirus)“.
- To trebate uraditi na jedan od, dva navedena, načina:
1. Crtežom u boji ili
2. Napisanim tekstom od, najmanje, 10 rečenica.
- Radove slikati i poslati što pre, a najkasnije do srede 15. aprila, elektronskom poštom.

Zadatak broj 2

- U svesku za Građansko vaspitanje uraditi sledeću temu: „Jedna smešna situacija koja (mi) se desila za vreme „Učenja na daljinu" u komunikaciji između učenika i nastavnika, a u vreme pandemije Korona virusom (Coronavirus)“.
- To trebate uraditi na jedan, od tri navedena, načina:
1. Crtežom u boji,
2. Napisanim tekstom od, najmanje, 5-10 rečenica ili
3. Snimkom Screenshot-a iz vašeg mobilnog telefona.
- Radove slikati i poslati (ili poslati Screensho) što pre, a najkasnije do petka 15. maja u 18:00 časova, elektronskom poštom.

Ime i prezime12345678910
Ernad Imširović
Ivana Molnar
Valentina Moravčić
Lorena Bošnjak
Aleksa Čota5
Jelena Ivanić
Denis Krasnić
Ivana Moravčić
Olivera Sedlak55*
Petar Sedlak45
Jonatan Sijanta
Uroš Ivanić
Bojana Knežević5*5*
Adrijan Kolar
Aleksa Stanković45
Lenka Todosijević

Grupa 7. i 8. razreda

Zadatak broj 1

- Posetite stranicu sajta „Svetski metar“ na sledećoj adresi i prtite (beležite) podatke određeni vremenski period (npr, - 48 časova).
- Zatim ćete u svesku za Građansko vaspitanje uraditi sledeću temu: „Šta zapažam i šta zaključujem u vezi pandemije Korona virusom (Coronavirus) u svetu i u Srbiji“.
- To trebate uraditi na jedan od, dva navedena, načina:
1. Crtežom u boji ili
2. Napisanim tekstom od, najmanje, 10 rečenica.
- Radove slikati i poslati što pre, a najkasnije do srede 15. aprila, elektronskom poštom.

Zadatak broj 2

- U svesku za Građansko vaspitanje uraditi sledeću temu: „Jedna smešna situacija koja (mi) se desila za vreme „Učenja na daljinu" u komunikaciji između učenika i nastavnika, a u vreme pandemije Korona virusom (Coronavirus)“.
- To trebate uraditi na jedan, od tri navedena, načina:
1. Crtežom u boji,
2. Napisanim tekstom od, najmanje, 5-10 rečenica ili
3. Snimkom Screenshot-a iz vašeg mobilnog telefona.
- Radove slikati i poslati (ili poslati Screensho) što pre, a najkasnije do petka 15. maja u 18:00 časova, elektronskom poštom.

Ime i prezime12345678910
Mihaela Kadić
Jovan Nimčević
Dragana Arsić
Stefan Saulić
Ilija Tintor
Katarina Šegina
Dušan Bajić
Darko Jurić
Maja Pisarić55
Dario Moravčić
Dejna Nađ Varga

Ostavite odgovor