Dečija prava – Dečija nedelja

Iako su Dečja prava sastavni deo svakog školskog dana - četvrta aktivnost Dečije nedelje u Gornjem Tavankutu bila je posvećena isključivo njima, posebno Članu. 12.: Pravo da svoje mišljenje slobodno izrazim.
Na samom početku je deci, preko prezentacije i ilustrovanih nastavnih listića, predstvljena većina Dečjih prava. Usledila je aktivnost Sve o sebi. Učenici su se i kroz crtež i verbalno predstavljali, slobodno iznoseći svoje mišljenje. Bolje smo upoznali jedni druge i saznali da neko najviše voli da sa mamom pravi kolače, a neko da se igra, da uči, da kosi travu, da crta, da sa tatom da igra fudbal... Pogledajte galeriju slika

Tekst: Tatjana nimčević

Evropska noć istraživača

U prostoru sportske dvorane Tehničke škole u Subotici, u petak - 24. septembra, od 16.00 do 22.00 sata je organizovano obeležavanje međunarodne manifestacije pod nazivom Evropska noć istraživača, koja promoviše nauku kroz jednostavne demonstracione oglede iz oblasti fizike, informatike, hemije i biologije, a koje su izvodili učenici i profesori nekoliko osnovnih i srednjih škola iz Subotice.
Na pomenutu manifestaciju su išli učenici osmih razreda: Stantić Anđela, Damjanoski Andreas, Kopilović Nađa i Vujković Bukvin Dajana u pratnji nastavnika hemije.
Svi prisutni učenici i nastavnici su veoma zadovoljni ovom vrstom prezentacije i popularizacije nauke, i zbog svega viđenog već sada planiramo i sledeće godine da prisustvujemo ovoj manifestaciji - kao posetioci i posmatrači, ali ko zna, ako uslovi dozvole, razmišljamo i o ravnopravnom učestvovanju kao jedni od demonstratora neke naučne oblasti.
Istražuj kroz noć, u znanju je moć! Pogledajte galeriju slika.

Tekst: Slavko Benčik

Međunarodni Dan mira

Obeležili smo Međunarodni Dan mira ukrašavanjem panoa i ispisivanjem poruka mira.

Tekst: Miroslav Stipić