Upis djece u prvi razred

Sve informacije vezane za upis učenika u prvi razred u našoj školi, roditelji i drugi zakonski zastupnici, mogu dobiti od tajnika škole, Stojana Maravića, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati na telefonskome broju - 065 9767061.


Obavijest o upisu u OŠ

Poštovani,
zahvaljujemo Vam što ste iskazali interes za upis djeteta u osnovnu školu.
Imajući u vidu situaciju s koronavirusom i kako bi se izbjegle gužve po školama, ove će se godine upisivanje Vašeg učenika u prvi razred osnovne škole provoditi samo u zakazanom terminu. Da biste elektroničkim putem zakazali termin za upis, od 28. svibnja na Portalu eUprava bit će omogućena usluga elektroničkoga zakazivanja termina za upis i testiranje djeteta u OŠ. Usluga će biti dostupna od 28. svibnja do 10. srpnja 2020. godine, za termine upisa od 1. lipnja do 20. srpnja.

VAŽNA NAPOMENA 1! Obavljen liječnički pregled preduvjet je da se dijete upiše u prvi razred. Stoga Vas molimo da pristupite usluzi zakazivanja termina za upis i testiranje samo ako ste već obavili liječnički pregled djeteta ili ste sigurni da ćete obaviti pregled do termina koji ste izabrali za upis. Usluga na Portalu bit će dostupna više od mjesec dana tako da imate vremena za sve.

VAŽNA NAPOMENA 2! Ove godine nije potrebno ponijeti nijedan dokument prilikom upisa jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektroničkim putem. Izuzetak je samo liječničko uvjerenje koje je dijete dobilo prije 16. ožujka 2020. godine, tj. ponesite liječničko uvjerenje ako ste dijete vodili na pregled prije objavljivanja vanrednoga stanja ili privatnome liječniku.

Hvala Vam što koristite usluge elektroničke uprave.
Želimo Vašem djetetu sretan polazak u školu!

Prijevod: Morena Rendulić


Obavijest

Upis djece u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno počinje 1. travnja, ove će godine, zbog aktualne situacije i vanrednoga stanja, početi kasnije.

Umjesto upisa, roditelji i drugi zakonski zastupnici će od srijede, 1. travnja 2020. godine biti u mogućnosti stupiti u kontakt sa školom u koju žele upisati svoje dijete, preko nove usluge Iskazivanje interesa za upis u osnovnu školu na Portalu eUprava, kao i telefonskim putem.

Svi roditelji i drugi zakonski zastupnici, koji budu koristili ovu elektroničku uslugu, bit će obaviješteni o datumu upisa u osnovnu školu.

Po definiranju datuma upisa u osnovnu školu, na portalu eUprava bit će dostupna usluga zakazivanja termina za upis i testiranje, koja će omogućiti roditeljima i drugim zakonskim zastupnicima da jednim odlaskom u školu završe sve procedure oko upisa djeteta i to bez potrebe donošenja dokumenata, kao i da obave testiranje djeteta sa psihologom, odnosno pedagogom.

Prijevod: Morena Rendulić


Upis djece u prvi razred za školsku 2020./2021. godinu

Temeljem Članka 18. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017), a uz suglasnost Ministarstva prosvjete Republike Srbije, Tajništvo za društvene djelatnosti Grada Subotice organizira upis djece u I. razred osnovne škole na području grada Subotice, u razdoblju od 01.04. do 31.05 2020. godine.

Pročitajte cijeli tekst Obavijesti.

Redoviti upis u I. razred počinje 1. travnja 2020. godine i traje do 31. svibnja 2020. godine. Upis vrše tajnik i pedagog škole.

Testiranje djece obavlja se po izvršenom upisu, u terminu koji odredi školski pedagog.

Upisuju se i djeca starija od 7 i pol godina života koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu upisana u prvi razred.

Dokaz o zdravstvenom stanju djece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova (Dječji dom zdravlja Subotica) poslije objavljenoga sistematskog pregleda.

Škola je dužna upisati dijete koje ima prebivalište na području škole.

Škola može upisati i dijete s područja druge škole, na zahtjev roditelja, u skladu s prostornim mogućnostima.

Roditelji ili staratelji djeteta za upis podnose sljedeće dokumente (*):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original), koji škola zadržava;
 2. Potvrdu liječnika da je dijete zdravstveno sposobno;
 3. Potvrdu predškolske ustanove o završenom predškolskom programu i
 4. fotokopiju osobne iskaznice.

(*) Sva potrebna dokumenta za upis u prvi razred osnovne škole pribavljat će škole po službenoj dužnosti.

» Više...

Testovi za ispitivanje budućih prvašića

Testiranje budućih prvašića vrši pedagog škole. Pri testiranju djece primjenjuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlaštene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog nije u mogućnosti testirati dijete na njegovom materinskom jeziku, u takvim slučajevima angažira se prevodioc na prijedlog savjeta nacionalne manjine, čiji jezik dijete govori.

Raniji upis djece u prvi razred

Djeca starosti od šest do šet i pol godina mogu se upisati u prvi razred, ali tek nakon provjere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog pedagoga. Prilikom testiranja primjenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovi provedenoga testiranja, pedagog škole preporučuje:

 1. upis djeteta u prvi razred ili
 2. odgađanje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskoga programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kojeg razloga sumnja u odluku o odgađanju upisa, može podnijeti zahtjev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole čine: pedagog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnoga ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu djeteta u prvi razred ili odgađanju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskoga programa.

Kasniji upis djece u prvi razred

Ukoliko dijete nije upisano u prvi razred zbog zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i pol godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provjere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procjenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz suglasnost roditelja.

Individualni obrazovni plan i podrška u obrazovanju i odgoju

Nakon upisivanja djeteta u prvi razred osnovne škole, škola može utvrditi da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnoga plana (IOP-a) ili za dodatnom podrškom u obrazovanju djeteta. Dodatna podrška može zahtijevati dodatna financijska sredstva - što može biti razlog za pokretanje postupka kroz postupak upućivanja pisanoga zahtjeva izabranom liječniku djeteta koji određuje je li potreba za dodatnom podrškom realna, što odlučuje interresorna komisija (IRK).

Bliže uvjete za procjenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interresorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci djetetu i učeniku.

Bliže upute za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primjenu i vrjednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputama za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primjenu i vrjednovanje.

Upis učenika iz drugih škola 

Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika sa područja Republike Srbije, koji pohađa drugu školu (ili školu u drugom gradu), a zbog preseljenja ili drugog opravdanoga razloga želi promijeniti školu, može podnijeti zahtjev školi (tajniku) za upis u odgovarjući razred.

Nakon provjere mjesta prebivališta-boravišta, stručna služba obavlja razgovor s učenikom i roditeljim, utvrđuje razlog premještanja učenika i upućuje učenika u odgovarajući razred-odjel prema mogućnostima škole, a tajnik škole pisanim putem traži prevodnicu iz škole iz koje je učenik došao odnosno upisan u našu školu.

Ukoliko učenik dolazi iz druge države, neophodno je da se izvrši verifikacija svjedodžbe o završenom odgovarajućem razredu. Ukoliko nije izvršena verifikacija (ili se čeka na istu), škola će na osnovu provjere znanja učenika upisati u odgovarajući razred.

Upis će se obavljati u uredu tajnika škole, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati.

» ...Manje

Prijevod: Morena Rendulić


Upis djece u prvi razred školske 2019/20. godine

Prema čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - autentično tumačenje; 68/15; 62/16 - odluke US i 88/2017) u prvi se razred upisuju djeca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i pol, a najviše sedam i pol godina i koja su zdravstveno sposobna.

To znači da se za školsku 2019/20. godinu (REDOVAN UPIS) upisuju djeca rođena 2012. godine, kao i djeca rođena u siječnju i do kraja veljače 2013. godine.

Djeca rođena u razdoblju od 1. 3. 2013. do 31. 8. 2013. godine (uzrast od 6 do 6,5 god.) mogu, ali ne moraju upisati se u školu - upisuju se nakon provjere spremnosti za polazak u školu (koju vrši školski pedagog).

Redoviti upis u 1. razred počinje 1. travnja 2019. godine i traje do 31. svibnja 2019. godine. Upis vrše tajnik i pedagog škole.

Testiranje djece obavlja se po izvršenom upisu, u terminu koji odredi školski pedagog.

Upisuju se i djeca starija od 7 i pol godina života koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu upisana u prvi razred.

Dokaz o zdravstvenom stanju djece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova (Dječji dom zdravlja Subotica) poslije objavljenoga sistematskog pregleda.

Škola je dužna upisati dijete koje ima prebivalište na području škole.

Škola može upisati i dijete s područja druge škole, na zahtjev roditelja, u skladu s prostornim mogućnostima.

Zahtjev za upis u prvi razred djeteta koje ne pripada području škole podnosi se tajniku škole do 1. veljače 2019. godine.

Roditelji ili staratelji djeteta za upis podnose sljedeće dokumente:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original), koji škola zadržava;
 2. Potvrdu liječnika da je dijete zdravstveno sposobno;
 3. Potvrdu predškolske ustanove o završenom predškolskom programu i
 4. fotokopiju osobne iskaznice.

» Više...

Nove procedure upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/20. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osigurat će novi softver koji će se koristiti za upis u prvi razred svih osnovnih škola u Republici Srbiji počevši od školske 2019. /20. godine.

Ministarstvo će putem navedenog softvera, u suradnji s Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom unutrašnjih poslova osigurati da se dokumenti poput Izvoda iz matične knjige rođenih i dokaza o prijavi prebivališta za učenike nabavljaju elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi.

Suglasno navedenome, roditelji neće više biti u obavezi da školi prilikom upisa učenika dostavljaju dokumente u papirnatom obliku, već će imati mogućnost podnijeti zahtjev da škola u njihovo ime navedene dokumente nabavi elektronskim putem.

Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi Nove procedure upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2019. /20. godinu u cijelosti možete pročitati ovdje.

Testovi za ispitivanje budućih prvašića

Testiranje budućih prvašića vrši pedagog škole. Pri testiranju djece primjenjuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlaštene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog nije u mogućnosti testirati dijete na njegovom materinskom jeziku, u takvim slučajevima angažira se prevodioc na prijedlog savjeta nacionalne manjine, čiji jezik dijete govori.

Raniji upis djece u prvi razred

Djeca starosti od šest do šet i pol godina mogu se upisati u prvi razred, ali tek nakon provjere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog pedagoga. Prilikom testiranja primjenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovi provedenoga testiranja, pedagog škole preporučuje:

 1. upis djeteta u prvi razred ili
 2. odgađanje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskoga programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kojeg razloga sumnja u odluku o odgađanju upisa, može podnijeti zahtjev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole čine: pedagog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnoga ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu djeteta u prvi razred ili odgađanju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskoga programa.

Kasniji upis djece u prvi razred

Ukoliko dijete nije upisano u prvi razred zbog zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i pol godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provjere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procjenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz suglasnost roditelja.

Individualni obrazovni plan i podrška u obrazovanju i odgoju

Nakon upisivanja djeteta u prvi razred osnovne škole, škola može utvrditi da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnoga plana (IOP-a) ili za dodatnom podrškom u obrazovanju djeteta. Dodatna podrška može zahtijevati dodatna financijska sredstva - što može biti razlog za pokretanje postupka kroz postupak upućivanja pisanoga zahtjeva izabranom liječniku djeteta koji određuje je li potreba za dodatnom podrškom realna, što odlučuje interresorna komisija (IRK).

Bliže uvjete za procjenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interresorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci djetetu i učeniku.

Bliže upute za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primjenu i vrjednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputama za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primjenu i vrjednovanje.

Upis učenika iz drugih škola 

Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika sa područja Republike Srbije, koji pohađa drugu školu (ili školu u drugom gradu), a zbog preseljenja ili drugog opravdanoga razloga želi promijeniti školu, može podnijeti zahtjev školi (tajniku) za upis u odgovarjući razred.

Nakon provjere mjesta prebivališta-boravišta, stručna služba obavlja razgovor s učenikom i roditeljim, utvrđuje razlog premještanja učenika i upućuje učenika u odgovarajući razred-odjel prema mogućnostima škole, a tajnik škole pisanim putem traži prevodnicu iz škole iz koje je učenik došao odnosno upisan u našu školu.

Ukoliko učenik dolazi iz druge države, neophodno je da se izvrši verifikacija svjedodžbe o završenom odgovarajućem razredu. Ukoliko nije izvršena verifikacija (ili se čeka na istu), škola će na osnovu provjere znanja učenika upisati u odgovarajući razred.

Upis će se obavljati u uredu tajnika škole, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati.

» ...Manje

Prijevod: Morena Rendulić