Menu
Categories
Društveno koristan rad
19. rujna 2018. Vijesti

Stupio je na snagu novi pravilnik Minstarstva prosvete o primjeni društveno korisnoga rada u osnovnim i srednjim školama.
Učenici koji u školu donesu alkohol, drogu, tuku drugu djecu, uništavaju školsku imovinu ili dopišu ocjenu u dnevnik, uz izricanjem odgojne mjere morat će i na društveno koristan rad.

Odgovori
*