Međunarodni Dan mira

Obilježili smo Međunarodni Dan mira ukrašavanjem panoa i ispisivanjem poruka mira.

Odgovori