Srpski kao nematerinski jezik

Okružno natjecanje iz srpskog jezika kao nematerinskog održano je 30. ožujka 2019. godine u Osnovnoj školi „10. oktobar“ u Subotici.
Učenici su postigli sljedeće rezultate:
- Melisa Gadžur, učenica 7. a razreda, (17 bodova) 1. mjesto; mentor: Slađana Knežević;
- Ivan Vuković, učenik 7. a razreda, (14,5 bodova) 3. mjesto; mentor: Slađana Knežević;
- Rahela Šteković, učenica 8. a razreda, (17,5 bodova) 1. mjesto; mentor: Sandra Ilić Kostić i
- Marijana Gadžur, učenica 8. a razreda, (16 bodova) 2. mjesto; mentor: Sandra Ilić Kostić.

Prijevod: Morena Rendulić

Odgovori