Svi Gupčevi jezici

Melisa Gadžur i Ivan Vuković sudjelovali su 6. veljače 2019. u interaktivnome susretu „Svi Gupčevi jezici“ koju je organizirala OŠ „Matija Gubec“ Zagreb u sklopu projekta In Medias ReStart s ciljem da se povežu sve škole koje nose naziv Matije Gupca.
U okviru interaktivnoga e-sata konferencijski smo se povezali sa školama Matije Gupca iz: Čeminca, Gornje Stubice, Jarmine, Magadenovca, Piškorevaca i ranije spomenutoga Zagreba. Predstavili smo aktivnosti naše škole (slamarstvo, Dužijancu i roljanje) na bunjevačkoj ikavici te smo na taj način pokazali ostalim sudionicima običaje i tradiciju bunjevačkih Hrvata.
Učenici svih škola sa zanimanjem su pratili sva predstavljanja pa se nadamo da će takvi virtualni susreti postati tradicija svake godine oko 9. veljače kada se odigrala završna bitka Seljačke bune.

Tekst: Morena Rendulić

Odgovori