Svjetski dan jabuke

Svjetski dan jabuke obilježen je u našoj školi nizom aktivnosti sa đacima mlađeg i starijeg uzrasta.
Učenici 4. b razreda su posjetili voćnjak, učenika Andreja Davčika, u Gornjem Tavankutu. Sudjelovali su u berbi jabuka, te nabrali i pripremili jabuke za cijelu školu u suradnji sa učiteljicom Mirjanom Savanov.
Učenici petog i šestog razreda, koji pohađaju izborni predmet Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture, pripremili su materijal za veliki školski pano.
U aktivnostima je sudjelovao i Učenički parlament u suradnji sa nastavnicom Danijelom Radnić.
Tijkom ovih dana sadržaji pojedinih nastavnih predmeta su tematski usklađeni. Pogledajte gakeriju slika

Gornji Tavankut

Pošto se ovaj datum tradicionalno obilježava u našoj sredini - obilježen je i u školi u Gornjem Tavankutu.
Učenici 1. c i 2. c razreda su se upoznali sa poslovicama i zagonetkama vezanim za jabuku, a zatim su se i likovno izrazili na istu temu. Učenici 3. c i 4. c razreda su izrađivali voćne aranžmane od jabuka i grožđa. Pogledajte galeriju slika

Odgovori