Kutak za roditelje


Članovi saveta roditelja za školsku 2018/19. godinu

Savet roditelja

 

 

 

 


Termini za posete roditelja predmetnoj i razrednoj nastavi

Dani otvorenih vrata u školi

 

 

 

 


Moj esDnevnik

Možete pristupiti aplikaciji Moj esDnevnik i steći uvid u napredovanje Vašeg deteta pregledom ocena, izostanaka, vladanja i ostalih bitnih elemenata tokom školovanja.
Ovaj deo aplikacije namenjen je, kako roditeljima, tako i učenicima.


Obrasci za roditelje

Pravdanje izostanaka učenika sa nastave - na obadva nastavna jezika.