Čepom do osmijeha

Učenici i zaposlenici naše škole nastavili su tradiciju prikupljanja čepova za recikliranje i time dali svoj doprinos ekološko-humanitarnoj akciji Čepom do osmijeha koja za cilj ima kupovinu pomagala djeci sa smetnjama u razvoju. Uključivanjem učenika u ovakve aktivnosti razvijamo empatiju koja je presudna za stvaranje suosećjanja prema drugima.

Odgovori