Dan europske baštine

Učenici viših razreda sudjelovali su u izradi panoa na kojemu su predstavljene najznačajnije europske kulturne tekovine poput: rimskoga Koloseja, atenske Akropole i Eiffelovoga tornja.
Učenici nisu zaboravili ni kulturnu baštinu svojega rodnog kraja - Tavankuta i Subotice pa su na panou svoje mjesto našli i: Gradska kuća, Sinagoga i crkva Srce Isusovo, kao i slamarski radovi.
Članovi učeničkoga parlamenta: Marijana Kinčeš, Vedran Vojnić Hajduk, Vedrana Nimčević, Anja Jurić (u prvoj grupi), Ante Vuković, Ana Davčik, Anđela Stantić i Dajana Vujković Bukvin (u drugoj grupi) referatima su educirali svoje vršnjake o spomenutim kulturnim tekovinama.
Ovaj događaj organizirali su i pripremili nastavnici Povijesti Stevan Kovačević i Miroslav Stipić.

Prijevod: Morena Rendulić

Odgovori