Europska jezična raznolikost

Europska jezična raznolikost važan je dio kulturnoga nasljeđa te smo i ove godine ‒ kao dio od 800 milijuna Europljana, obilježili ovaj dan. Europski dan jezika obilježava se 26. rujna. Učenici su, uz pomoć nastavnika jezičnih predmeta, osmislili i uredili tematski pano na ulazu u školu te sudjelovali u kvizu koji potiče na učenje jezika. Učenicima su dodjeljene prigodne nagrade.

Prijevod: Morena Rendulić

U petak, 25. septembra, povodom Evroskog dana jezika u centralnoj školi sa učenicima nižih odeljenja održan je kviz na kome su učenici govorili reči na mađarskom i engleskom jeziku, a zatim smo govorili o važnosti učenja jezika i izradili smo pano sa dečjim porukama „Zašto treba učiti strane jezike?“.

Odgovori